Trollhaugen
Get the Flash Player to see this rotator.
Forsiden
Visjon
Personalet
Hjemmet
Beliggenhet
Ressursstyring Web
Kontakt oss

 

Trollhagen Seniorsenter

Sagveien 30

3320 Vestfossen

Org. nr.: 977 555 175 

 

 
   32 75 84 27 
     
   32 75 35 11
     
 
   post@trollhaugen.no

 
 
 
Trollhaugen seniorsenter - Visjon

Visjon


 

Marianne Mortensen 
Daglig Leder


Vi som driver Trollhaugen er opptatt av at våre pasienter skal oppleve trygghet og omsorg, og at den enkeltes identitet bevares.

Vi jobber for at alle skal opprettholde og bruke sine ressurser lengst mulig, ved å tilrettelegge for egenaktivitet i naturlige daglige gjøremål.

Vi jobber også for å ha aktivitetstilbud som bidrar til økt trivsel og dermed bedre livskvalitet for våre pasienter.

Til å kvalitetsikre våre tilbud på Trollhaugen har vi engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidere, som opplever å ha en meningsfull jobb med mulighet for å bruke sine evner og sin kreativitet

 
Copyright © Trollhaugen seniorsenter 2010